كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

با مديريت دكتر آرش رضايي

بيماري اعتياد

بيماري اعتياد

چگونه با يك بيمار مبتلا به اعتياد برخورد كنيم؟

روان درماني

روان درماني

تشكيل كلاسهاي گروه درماني با همراهي بيمار و خانواده

  • كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

    كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

  • بيماري اعتياد

    بيماري اعتياد

  • روان درماني

    روان درماني

اعتياد بيماري يا جرم؟

اعتياد بيماري يا جرم؟                                   اعتياد بيماري يا جرم؟

سال‌هاست مجامع، علما و آشنايان به حقوق و علوم اجتماعي در تعريف اين كه معتاد بيمار است يا مجرم، مجادله‌هاي كلا‌مي‌فراوان و عميقي دارند و علت ورود به اين موضوع نيز حقيقتي است كه اين ناهنجاري اجتماعي در نهان خود دارد و بايد گفت چالشي كه در اين تعريف ايجاد شده، در تغيير نگرش مردم و نهادهاي حكومتي به اين پديده و وظايف آنها به هنگام مواجهه با آن به صورتي عميق مؤثر است

 

معتاد؛ چرا مجرم؟

همگي باور داريم كه اعتياد -اين بلا‌ي خانمان‌سوز وقتي گريبان فردي را بگيرد، تا آن زمان كه همه هستي او را نابود نسازد -مگر با اراده‌اي آهنين او را رها نخواهد كرد و به طور قطع در اين مبارزه بر فرد غالب مي‌گردد. معتاد نيز براي جنگيدن با اين پديده، تمامي‌قواي جسمي و مالي خود را به صحنه مي‌آورد و چنانچه منابع مالي‌اش پايان يابد، به هر نحو ممكن براي تجهيز خود اقدام مي‌كند. بارها شكايت زناني كه همسرانشان جهيزيه آنها را فروخته‌اند، پدراني كه فرزندانشان اموال آنان را به تاراج برده‌اند، فرزنداني كه پدرانشان حيثيت اجتماعي و سرمايه خود را به حراج گذاشته‌اند و ... را شنيده‌ايم. اما زماني كه اين منابع مالي در منزل تأمين نشود و يا پايان يابد، معتاد همچنان در مبارزه تلا‌ش مي‌كند كه خود را نگه‌دارد. به همين دليل ارتكاب جرايم مالي به‌خصوص سرقت به هر نحو و هر ميزان و از هر فردي را آغاز مي‌كند. سرقت اشياي گرانبها و فروش آن به ثمن بخس يا سرقت هرگونه وجه -كم يا زياد از كيف، جيب، دخل، صندوق و ... همگي اقداماتي هستند كه اين فرد معتاد شايد (قطعاً) در شرايط سلا‌مت مرتكب آنها نمي‌شد؛ اما اعتياد او به مواد مخدر سبب بروز رفتارهايي مي‌‌شود. از طرفي، آمار بالا‌ي معتادان، گستردگي وقوع چنين سرقت‌هاي ساده‌اي و تكرار اين عمل سبب تداعي اين امر در ذهن مردم مي‌گردد كه هر معتادي در معرض چنين جرايمي قرار دارد. گاه فرد معتاد مرتكب جرايم سنگيني مانند قتل عمد با مباشرت ديگران مي‌شود و يا آلت دست افراد سودجو قرار مي‌گيرد و يا به‌سبب ضعف نفسش به خواسته‌هاي نامشروع آنان پاسخ مثبت مي‌دهد كه اين موضوع نيز بر نگاه بدبينانه مردم به وي مي‌افزايد. به همين جهت است كه چنانچه به عنوان مثال در يك جمع 10 نفره، فرد معتادي حضور داشته باشد و وجه يا شيئي متعلق به حاضران مفقود گردد، همه نگاه‌ها ابتدا و به صورت ناخودآگاه متوجه فرد معتاد مي‌شود. اين ديدگاه اجتماعي ناشي از اقدامات مجرمانه معتادان است كه به‌تدريج در جامعه شايع شده و براساس آن معتاد فردي مجرم شناخته مي‌شود. آري، با اين شرايط معتاد مجرم است؛ اما نه به لحاظ اين كه به مواد اعتياد‌آور عادت كرده و آنها را مصرف مي‌كند؛ بلكه به‌سبب جرايم فرعي ديگري كه براي نگهداشتن خود و به‌اصطلا‌ح زنده ماندن و سلا‌متش انجام مي‌دهد.

 

معتاد؛ بيمار

معتاد فردي است بيمار كه متأسفانه پزشك او قضات، بيمارستانش زندان و پرستاران او زندانبانان هستند؛ چراكه اگر با همه اشخاصي كه به نحوي اعتياد دارند، گفت‌وگو شود، بسياري از آنها اظهار مي‌دارند كه نمي‌دانند چه زماني بيمار شده‌اند. به عبارتي، در يك خلا‌C زماني و يا در اثر وقوع يك امر غيرقابل تحمل، فرد به اشياي ديگري براي ارضاي نيازهاي دروني‌اش پناه مي‌برد. اگرچه شايد اين مواد در يك دوره زماني كوتاه او را آرام كند؛ اما هنگامي‌كه ديگر به آنها نيازي ندارد و يا اگر هم نيازي ديده مي‌شود، درمان‌كننده او نيستند، ديگر راهي براي جدايي و ترك نمي‌بيند.

 فوت بستگان درجه اول، ابتلا‌ي شخص معتاد يا بستگان وي به بيماري‌هاي صعب‌العلا‌ج، ورشكستگي اقتصادي، ارتكاب رفتارهايي كه حيثيت اجتماعي را خدشه‌دار مي‌سازند و ... همگي عواملي هستند كه بيش از 80 درصد معتادان دستگير شده در بيان علت روي‌آوردن به مواد مخدر به آنها استناد مي‌كنند. براين‌اساس است كه بايد اذعان داشت اعتياد يك بيماري محسوب مي‌شود؛ اما نگاه مجرمانه قانون به فرد معتاد كه شايد در آن به جلوگيري از شيوع اين ناهنجاري در جامعه توجه داشته است (به‌ويژه درباره يكي از اقلا‌م آن كه پيش از انقلا‌ب مورد كشت و توليد عمومي‌در ايران هم بوده است) سبب شده كه معتاد، مجرم تلقي و وظيفه اصلي و واقعي نهادهاي درماني و خدمات‌رسان به طور كلي ناديده گرفته شود. بدين ترتيب است كه قانون‌گذار، بيمار را براي معالجه تنها به قوه قضاييه راهنمايي نموده تا اين دستگاه امنيتي وي را با تكرار شلا‌ق درمان نمايد؛ اقدامي‌كه اگر براي بيماران ايدزي، سرطاني و ديگر بيماري‌هاي درمان‌ناشدني ديگر صورت گيرد، مورد تمسخر واقع مي‌شود. بايد اضافه كرد اعتيادي كه ما به آن اشاره مي‌كنيم، در يك دوره زماني براي يك نوع ماده خاص و مشتقات آن (ترياك) اختصاص داشته و اگر اين عمل جرم باشد، در اين تعريف به انواع خطرناك ديگر آن كه امروزه شايع است، توجهي صورت نگرفته است. قانون استعمال مواد روان‌گردان نيز صرفاً به توليد، نگهداري و ... اين مواد به عنوان جرم اشاره نموده و استفاده‌كننده از آن را از پيگرد قانوني معاف دانسته است؛ چراكه در صورت ابتلا‌ي فرد به اين بيماري، مجازات وي اثري در بهبوديش نخواهد داشت. همچنان كه مجازات اعتياد تاكنون اثري در كاهش ميزان ابتلا‌ به آن نداشته و باوجود توجه بسيار دستگاه قضايي و نيروي انتظامي‌به اين موضوع، صرفاً هزينه‌هاي گزاف نگهداري آنان در زندان و گسترش بيماري‌هاي مرتبط -به لحاظ تجمع اين افراد در يك محل را باعث شده است.

 از سويي، نيروي انساني بسياري كه بهره‌مندي بهتر از آنان در زمينه‌هاي ديگر ميسر بود، در اين راستا به كار گرفته شدند كه اگر از آنها در مسير مبارزه با تهيه، نگهداري و خريد و فروش مواد مخدر سود جسته مي‌شد، شايد اين بيماري گسترش نمي‌يافت و بيماري‌هاي ديگر نيز در اين حد شايع نمي‌شد.

نتيجه اين كه معتاد بيماري است كه بايد وظيفه درمان او را به دستگاه‌هاي درماني و خدماتي سپرد و نگاه امنيتي به وي را -كه جز صرف هزينه و ايجاد بدبيني منفعت ديگري ندارد از بين برد. اما اين تغيير نگرش نمي‌تواند در يك زمان كوتاه انجام شود؛ چراكه هيچ‌گونه امكانات درماني و يا خدماتي ديگري در نهادهاي مسئول پيش بيني نشده است. اين مراكز نيز بايد با تعريف اين بيماري در سازمان خود، نسبت به تأمين بودجه و محل مناسب اقدام نمايند.

 اقدام فوري در عدم قبول معتاد، نتيجه‌اي جز بدبيني مردم به دستگاهي كه سال‌هاست خود را تنها متولي درمان اين افراد مي‌داند، در پي ندارد.

 

منبع: http://www.maavanews.ir

 

نوشتن دیدگاه

1-تمامي نظرات بايد منطبق بر شئونات جامعه و قوانين كشور باشد.
2-استفاده از لغات ركيك و نامناسب ممنوع بوده و آي پي كاربر خاطي مسدود خواهد شد.
3-توهين و افترا به هر گروه و شخصي ممنوع مي باشد.
4-ديدگاه ها نظرات شخصي كاربران بوده و لزوما نظر مديريت سايت نمي باشد.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید: خانه اعتياد اعتياد بيماري يا جرم؟