كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

با مديريت دكتر آرش رضايي

بيماري اعتياد

بيماري اعتياد

چگونه با يك بيمار مبتلا به اعتياد برخورد كنيم؟

روان درماني

روان درماني

تشكيل كلاسهاي گروه درماني با همراهي بيمار و خانواده

  • كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

    كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

  • بيماري اعتياد

    بيماري اعتياد

  • روان درماني

    روان درماني

داروهاي درمان اعتياد - تنتور اپيوم

داروهاي درمان اعتياد - تنتور اپيوم  پروتکل درمان به کمک تنتور اپیوم ( شربت ترياك )

مقدمه:
درمان نگهدارنده يعني جايگزين نمودن مصرف مواد مخدر غير مجاز مانند هروئين و ترياك با داروهاي داراي خواص مشابه، طي سه دهه اخير بصورت يكي از سنگ بناهاي عمده درمان اعتياد درآمده است. در اين روش، داروئي كه داراي خواص معين افيوني است بصورت كنترل شده به معتادان عرضه مي‌گردد و بيماران بجاي مصرف مواد مخدر غير مجاز به مصرف اين مواد مي‌پردازند.

از جمله داروهائي كه بعنوان درمان نگهدارنده از اقبال زيادي برخوردار شده‌اند مي‌توان از متادون (Methadone)، بوپرنورفين (Buprenorphine)، ال اي ام (LAAM) و سولفات مورفين نام برد. ویژگی های خاصی در ترکیبات فوق وجود دارد که آنها را کاندیدای مناسبی جهت درمان نگهدارنده ساخته است. در اینباره می توان به وجوه مشترك زير اشاره كرد :

1. خوراكي هستند يعني نيازي به تزريق ندارند.
2. خالص بوده و عاري از تركيبات فرعي با خواص نامشخص هستند.
3. طول اثر دراز مدت داشته لذا دفعات مصرف آنها كمتر است.
4. جذب و ‌ دفع دقيق تر و مشخص تري در مقايسه با هرويين و ترياك دارند، لذا تجويز راحت‌تر بوده و احتمال مسموميت كمتر است.

از طرفي از آنجائيكه این داروها بصورت كنترل شده و تحت نظر پزشك و در مراكز درماني عرضه مي گردند از تماس بيماران با شبكه قاچاق كاسته و عوارض اجتماعي ، قضائي و اقتصادي وابستگي به مواد مخدر مي كاهد.  جايگزين نمودن مصرف مواد افيوني با تركيبات داروئي باعث كاهش سود آوري عرضه مواد مخدر شده و از توسعه شبكه‌هاي عرضه و قاچاق نيز مي‌كاهد.  اين تركيبات داروئي در برنامه‌هاي موفق با يارانه بالا و به قيمت اندك عرضه مي‌گردند لذا معتادان براي تامين نياز خود به مواد مخدر مجبور به فعاليت‌هاي ضد اجتماعي جهت كسب درآمد نبوده و از عوارض اعتياد كاسته مي‌شود.

در مجموع نكات مثبت فوق باعث شده كه درمانهاي نگهدارنده به اركان عمده درمان در كشورهاي پيشرفته تبديل گردد.
بعنوان مثال در كشورهاي فرانسه، ايرلند و سوئد بيش از 75 در صد اقدامات درماني اعتياد در راستاي درمان نگهدارنده است. تنها دو كشور اروپائي ايتاليا و يونان سهم درمان نگهدارنده از كل درمانهاي وابستگي به مواد افيوني زير 30 درصد است. در كشورهائي چون آ لمان، اسپانيا، هلند، اتريش و انگلستان نيز بين 50 تا 75 درصد درمانهاي اعتياد به درمان نگهدارنده اختصاص دارد.

در ميان درمانهاي نگهدارنده، درمان با متادون از قدمت بيشتري برخوردار بوده و در جهان نيز بصورتي فراگير تعبيه شده‌است. در ايالات متحده 205000 نفر، در اسپانيا 70000 نفر و در آلمان 60000 نفر تحت درمان نگهدارنده با متادون هستند. اين درمان در اوايل دهه 60 ميلادي طراحي شده است و تاكنون اثر بخشي آن در كاهش مصرف مواد مخدر، تزريق هروئين، رفتارهاي مجرمانه و انتقال HIV به كرات به اثبات رسيده است.

درمان ديگري كه در كنار درمان متادون در اواسط دهه80 به مجموعه درمانهاي نگهدارنده اضافه گرديد درمان با بوپرنورفين است.

با وجود ابتلا بالا و درصد قابل توجهي از جمعيت مردان بين 15 تا 65 سال به سوءمصرف مواد مخدر در كشور، ازتعبيه درمان نگهدارنده مدت زيادي نمي‌گذرد و عملا تجربه اين درمان در كشور كمتر از5 سال است. در حال حاضر درمان نگهدارنده با متادون بصورت افزایش یابنده ای در مراكز دولتي و خصوصي عرضه مي‌گردد و تخمين‌ها حكايت از آن دارند كه از حدود 2 ميليون مصرف كننده مواد مخدر، حدود 140،000  نفر از اين درمان بهره‌مند هستند.

با توجه به اين مسئله نياز مبرم به توسعه سريع درمان نگهدارنده در كشور، در اوايل سال 1384 آيين نامه مراكز خصوصي درمان نگهدارنده با آگونيست به تصويب وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد. بر اساس اين مصوبه، پزشكان عمومي اعم از شاغل در بخش خصوصي يا دولتي پس از گذراندن دوره آموزشي و احراز شرايط لازم مجاز به تاسيس مراكز درمان نگهدارنده مي‌شوند. در سال اول (1384) حدود 300 مركز و تا انتهاي سال بعد جمعا 600 مركز در كشور فعاليت داشتند و هر مركز بنا به تعريف قادر است تا سقف 200 بيمار را با رعايت استاندارد فضاي فيزيكي و نيروي انساني تحت درمان با متادون قرار دهد. البته اشاره گرديده كه درمان با متادون بايستي به بيماران تزريق كننده هرويين تعلق گيرد.

بنظر مي‌رسد مصوبه فوق حركتي مناسب جهت توسعه درمان نگهدارنده در كشور باشد. مراكز مذكور طبق تعريف مجاز به عرضه تركيبات آگونيست افيوني هستند. تا اسفندماه 1383 تنها ماده آگونيست مجاز جهت درمان وابستگي به مواد مخدر، داروي متادون بود كه به صورت قرص‌هاي 5 ميلي‌گرمي توسط شركت داروپخش عرضه ‌مي‌گرديد. از تاريخ مذكور به بعد بوپرنورفين نيز در قالب قرص‌هاي زيرزباني 2 و 8 ميلي‌گرم به منظور درمان معتادان وارد فهرست دارويي كشور گرديد و عملاً مراكز درمان نگهدارنده با آگونيست بسان متادون مجاز به عرضه اين دارو نيز شدند.

از طرفی در درمان نگهدارنده توجه به موارد زیر مهم است:

§ هرقدر درمانها متنوع تر باشند امکان موفقیت بالاتر می رود.
§ عده ای به متادون یا بوپرنرفین پاسخ نمی دهند.
§ در عده ای بویژه معتادان تریاکی استفاده از سایر درمانها (بویژه متادون) به سنگین شدن بی مورد وابستگی منجر می گردد.
§ در ایران یکی از اهداف درمان نگهدارنده ممکن است توقف حرکت از تریاک به کراک و هرویین باشد.
§ کشور ایران به دلیل دارا بودن نیمرخ خاص اعتیاد یعنی وفور اعتیاد به تریاک نیازمند درمان های خلاقانه، بدیع و منحصر به فرد است.
§ به دلیل وسعت کمی اعتیاد در ایران یافتن آلترناتیوهای متعدد ضروری است. بویژه در صورتی که آنها عوارض کمتری در مقایسه به متادون داشته باشند.
§ توسعه زیرساخت درمان و پژوهش در کشور در زمینه درمان نگهدارنده بسیار حیاتی و استراتژیک است و هرقدر محققین ایرانی از آگاهی بیشتری برخوردار باشند، کشور در موقعیت مهم تری قرار خواهد داشت.

از میان داروها یا مواد پیشنهادی جهت درمان نگهدارنده می توان از تنتور اپیوم (شربت تریاک)  نام برد. تنتور اپیوم (شربت تریاک)  که در 2 حالت 1 و 2 درصد عرضه  می گردد. در واقع عصاره الکلی (20 درصد) تریاک است.

شربت ترياك براي چه كساني مناسب است :

انتخاب بیمار
با توجه به چند مرحله پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از تنتور اپیوم (شربت تریاک) ، نیمرخ نسبتاً جامعی از بیماران مستعد دریافت این درمان بدست آمده است. این نیمرخ در قالب:

• موارد مصرف قطعی
• موارد عدم مصرف قطعی
• موارد ارجح مصرف
• موارد با ترجیج عدم مصرف

قابل ارائه است.

موارد مصرف و عدم مصرف قطعی (Absolute indications and contraindications)

1-  رضایت داوطلبانه و آگاهانه بیمار
تحت هرگونه شرايطي هيچ بيماري نبايد بصورت اجباري چه از سوی مقامات قضایی و چه از جانب بستگان و نزدیکان بیمار، وارد درمان با  تنتور اپیوم (شربت تریاک) گردد. ورود كليه بيماران بايد آزادانه و آگاهانه صورت گيرد. قبل از ورود بيمار نيز لازم است بيمار از ماهيت و ويژگيهاي  تنتور اپيوم (بنا بر فرم اخذ رضايت نامه آگاهانه پيوست ) كاملاً مطلع گردد. لازم است درمانگران ویژگیهای درمان با تنتور را برای بیماران توضیح داده و او را از چگونگی و فرایند تجویز دارو مطلع سازند.

اما لازم به ذکر است درصورتیکه بیمار بنا به دستور قضایی، محکوم به درمان اجباری بعنوان مثال درمان اجباری اقامتی شده باشد، اگر در جریان درمان، خود علاقمند و راضی به دریافت تنتور اپیوم (شربت تریاک) باشد، درمان با این ماده مجاز خواهد بود.

 
2-  وابستگی به مواد افیونی
اصولا بيمار بايد بر اساس معيارهاي  DSM-IVوابسته به مواد افيوني ياopioid dependent  باشد. مصرف مواد افیونی در ایشان باید به حدی شدید باشد که از نظر ملاکهای تشخیصی، مصداق وابستگی تلقی گردد. عبارت ديگر عدم وابستگان به مواد افیونی و یا مصرف كنندگان تفنني مواد افيوني و لو آنکه همزمان از وابستگی به سایر مواد غیر افیونی از جمله مواد محرک، حشیش و ... رنج برند، مجاز به استفاده از شربت اپيوم نمي باشند.

 مواردی مشاهده شده که بیماران سوءمصرف کننده و نه وابسته به مواد افیونی هستند ولی بدلیل وابستگی همزمان به مواد محرک از جمله متامفتامین، به تصور اینکه در هر حال از اعتیاد شدید رنج می برند، وارد درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک)  شده اند. این اقدام مجاز نمی باشد و باید از این عمل خودداری کرد. بدیهی است چنانکه بیماری دارای وابستگی به مواد افیونی باشد، وابستگی همزمان وی به سایر مواد غیر افیونی از جمله متامفتامین لزوما مانع درمان با تنتور نیست.

3-  وابستگی به مواد افیونی سنگین (hardcore)
بیمار علاوه بر آنکه باید وابسته به مواد افیونی باشد، وابستگی وی بایستی به مواد افیونی سنگین باشد. فهرست مواد سنگین به قرار زیر است:

• کراک هرویین
• هرویین
• شیره
• تریاک
• نورجزیک
• مورفین غیر مجاز
• متادون  غیر مجاز
• تمجزیک

وابستگان به مواد افیونی چون کدیین، دیفنوکسیلات، اکسی کدن، هیدروکدن، دی هیدرهکدیین (DHC) بوپرنورفین زیر زبانی (غیر تزریقی) و ترامادول مجاز به استفاده از تنتور نیستند.

4- بيماراني كه داراي اختلالات شديد روانپزشكي فعال و مهار نشده( پسيكوز، بيمار دوقطبي، بيماري خلقي شديد، افكار خودكشي و ديگركشي دمانس، اختلالات رواني با منشا ارگانيك، عقب ماندگي ذهني و اتيسم) هستند نبايد در درمان با شربت تنتور قرار گيرند بويژه بايد دقت شود كه بيماران از نظر رواني و شناختي آگاه و هوشيار و سالم بوده و قادر به تائيد رضايت نامه كتبي باشند.

5- بيماراني كه داراي افكار خودكشي هستند يا درمانگر اقدام به خودكشي را محتمل مي داند نبايد در درمان با شربت تنتور قرار گيرند.

6- بيماراني كه دچار بيماريهاي عمده و فعال غير رواني مانند بيماري پيشرفته كبدي، قلبي، ريوي، كليوي، انواع بيماريهاي نئوپلاسميك، بيماريهاي فعال اتوايميون هستند موارد فوق، شرايط منع مطلق مي باشند.  ابتلا به عفونت HIV یا هپاتیت C به خودی خود مانع استفاده از تنتور نیست اما وجود بیماری پیشرفته کبدی به گونه ای که بر متابولسیم تنتور و الکل موجود در آن اثر گذارد جز موارد منع مصرف است.  در غير اينصورت درمانگر با قضاوت باليني خود مجاز به گزينش بيماران جهت درمان با تنتور خواهد بود.

7- زنان باردار نباید در درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک) قرار گیرند.

موارد مصرف و عدم مصرف نسبی (Relative indications and contraindications)
مابقی شرایط برای پذیرش بیماران جنبه نسبی داشته و بر اساس صلاحدید پزشک معالج و وضعیت بیمار تعیین می گردد. در اين زمينه راهکارها و توصيه هاي زير كمك كننده هستند:

1- بيماراني كه از ساير درمانهاي اعتياد پاسخ مطلوب نگرفته و كماكان به مصرف مواد ادامه مي دهند كانديدهاي مناسبي جهت درمان با تنتور اپيوم هستند. در اینباره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بیمار بیش از 2 بار اقدام به سمزدایی کرده اما هیچگاه به پاکی نرسیده است.

• چنانکه بیماری بیش از 2 بار اقدام به سمزدایی کرده ولی پاسخ مطلوب (دوره پرهیز بیش از 3 ماه) حاصل نشده باشد.

• بیمارانی که سمزدایی موفق دارند اما متعاقب سمزدایی بجای بهبودی بسوی تشدید علایم و افت روانی اجتماعی حرکت می کنند.

• بیمارانی که از سندرم محرومیت طول کشنده protracted withdrawal syndrome رنج می برند. بدین معنا که بعد از سمزدایی و پرهیز بیش از یکماه کماکان از علایم ترک، کاهش انرژی، احساس خستگی مفرط، اختلال در خواب، وسوسه شدید، بی حوصلگی، ضعف و بی اشتهایی رنج می برند.

• بیمارانی که بواسطه تجارب قبلی، نگرش منفی به روش های پرهیز مدار داشته و از آن گریزانند.

• بیمارانی که انگیزه پایین برای پرهیز دارند.

• بیمارانی که عودهای قبلی آنان با عوارض شدیدی چون افسردگی و افکار خودکشی، خود زنی و پرخاشگری شدید، مسمومیت، مصرف ناگهانی و افراطی مواد مخدر همراه بوده و بیم تکرار اینگونه عوارض در صورت شکست مجدد سمزدایی می رود.  

• بيماراني كه در درمان نگهدارنده با متادون يا بورپرنورفين موفق نبوده اند و از آن خارج شده يا با وجود ارائه درمان نگهدارنده با كيفيت مطلوب با يكي از دو ماده مذكور كماكان به مصرف ادامه مي دهند براي درمان با تنتور مناسب هستند.

• بیمارانی که در روشهای اجتماع محور و یا جلسات خودیاری چون معتادان گمنام شرکت کرده اما بهبودی نداشته اند.

2- بيماراني كه مصرف كننده سنگين مواد افيوني بويژه كراك و هروئين تزريقي هستند ولی انگيزه اي براي درمان و توقف مصرف ماده افيوني غير مجاز خود ندارند مانند مصرف كنندگان خياباني: چنين بيماراني اكثراً علاقمند به سمزدايي نبوده و در صورت عرضه درمان نگهدارنده نيز با غيبت هاي مكرر و مصرف توام مواد مخدر از ادامه درمان بصورت موثر سرباز مي زنند.  اصولا انگيزه خود را بر دوري جستن از مواد پایين تلقي كرده و از شبكه حمايتي قوي نيز برخوردار نيستند.

انگيزه ورود به طرح شربت تنتور دراين بيماران ممكن است صرفاً عدم توان پرداخت هزينه ماده مخدر غير مجاز يا ترس از عواقب قانوني باشد. با اين وجود، ورود اينگونه بيماران با نيت كاهش آسيب و علاقمند سازي به استمرار درمان بلامانع است.


3- بيماراني كه مصرف كننده شيره و ترياك هستند و قصد جدا شدن كامل از مواد افيوني را دارند ولی مصرف خود را سنگین تر از آن ذکر می کنند که قادر به جدا شدن یکباره از آن باشند. چنين بيماراني معمولاً سابقه مصرف دراز مدت شيره و ترياك و گاهي با مقادير بسيار زياد را دارند اما سابقه مصرف موادي چون هروئين و كراك را نمي دهند و از نظر كاركرد اجتماعي و فردي در وضع نسبتاً مطلوبي در مقايسه با ساير معتادان قراردارند. در برخي ممكن است مصرف ترياك محدود به مقادير كم و در حد 3-2 گرم در روز باشد. با اينحال چنين بيماراني ذكر مي-كنند كه قادر به جدا شدن از مصرف ولو اندك خود بوده و قطع مصرف با عود همراه است. چنين بيماراني از طرح شربت ترياك بويژه مدل قطع تدريجي استقبال كرده و پاسخ مطلوب نيز مي گيرند.

4- بيماراني كه اصولاً علاقه يا باور قوي به سمزدايي بسيار تدريجي ( در حد 12-6 ماه ) دارند. اين بيماران مواردي هستند كه معمولاً خود از طريق قطع آهسته و تدريجي ( tapering ) ماده مخدر مصرفي خود به ويژه ترياك يا شيره سعي در رسيدن به پرهيز دارند و باور قوی فرهنگی یا خانوادگی دارند که راه درمان آنها، جدا شدن تدریجی از مواد مخدر است. بسیاری شخصا یا در اطرافیان خود از روش تهیه شربت سوخته تریاک و رقیق کردن تدریجی آن پاسخ مناسب دیده یا به آن اعتقاد دارند. تجربه نشان داده كه اينگونه بيماران در برنامه هاي كاهش بسيار تدريجي متادون يا MTT معمولاً موفق نبوده و قادر به جدا شدن از متادون نيستند لذا تنتور مي تواند جايگزين مناسبي براي اين بيماران باشد.

5- بيماراني كه تجربه ساير درمانهاي رايج از جمله سمزدايي، NA و ساير گروههاي خودياري، درمان نگهدارنده را ندارند و مراجعه آنها اولين اقدام درماني بعد از ابتلاء به اعتياد است بهتر است به درمان هاي رايج ارجاع شوند هر چند چنين دستوري مطلق نبوده و برخي بيماران به ويژه مانند موارد 3 يا 4 گاهي كانديداهاي موفق و مطلوبي جهت درمان تنتور هستند.

6- بيماراني كه سوءمصرف مواد مخدر غير افيوني مانند سوءمصرف شيشه، حشيش، اكستازي و .... در كنار وابستگي به مواد افيوني دارند، جزء موارد بحث انگيز درمان هستند. پژوهش ها فعلا از آن حکایت دارند که سوءمصرف چند ماده علاوه بر مواد افیونی باعث کاهش اثربخشی و موفقیت درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک) می گردد. اما از طرفی این کاهش موفقیت درباره سایر درمان های پرهیز مدار و نگهدارنده نیز صادق است.

در چنین مواردی با توجه به اينكه شواهد قاطع در چنين مواردي له يا عليه درمان با تنتور اپيوم براي اينگونه بيماران وجود ندارد و تجارب فعلي نيز كافي نیستند لذا توصیه ميشود درمانگر طي بررسي و مشاوره با بيمار و بهره گیری از تجربه خود اقدام به تصميم گيري نمايد. در چنين مواردي احتمال مسموميت و عوارض داخلي-جسمي ( بعنوان مثال در مصرف كنندگان همزمان الكل و مواد افيوني ) بيماران بايد همواره مد نظر باشد. با وجودي كه مصرف كنندگان چند ماده اي در اكثر درمانها موارد مشكل سازتر را تشكيل مي دهند اما از آنجائيكه امكان بهره بردن آنها از درمانهاي جديد مانند درمان با شربت اپيوم نيز محتمل است، نبايد به صرف مصرف چند ماده بيماران را از درمان با تنتور محروم كرد.

7- بيماراني كه راضی یا قادر به رعايت ضوابط درمان با شربت تنتور ( از جمله مراجعه به مركز درماني جهت دريافت سهميه، پرداخت حق الزحمه و ....) نیستند طبعاً بهتر است وارد درمان نگردند.

8- با توجه به عرضه محدودتر درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک) در مقایسه با سایر درمانها از جمله درمانهای نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین، بیمارانی که هرگونه قصد سفر به خارج از کشور را دارند یا در داخل ایران قصد مسافرت بیش از 5 روز در طی سال آتی را دارند یا قرار است به مکان دیگری نقل مکان نمایند بهتر است در درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک) قرار نگیرند.

9- در هنگام درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک)، آزمایش ادرار بیماران از نظر مورفین همواره مثبت خواهد بود. بنابر این چنانکه برای بیماری از لحاظ جنبه های قانونی، مانند آزمایش قبل از ازدواج، تایید گواهینامه یا استخدام و سایر موارد مشابه، دارا بودن آزمایش منفی مورفین ضروری باشد طبعاً بیمار نباید در درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک) قرار گیرد.

لازم به ذکر است که از آنجاییکه با تکنولوژی فعلی امکان تمایز مصرف مواد افیونی غیر مجاز از تنتور اپیوم (شربت تریاک) بصورت عینی وجود ندارد و گفته های بیمار تا پایان درمان عملاً تنها منبع آگاهی ماست، لذا مراکز درمانی نمی توانند جهت بیماران گواهی دال بر پرهیط از مواد مخدر غیر مجاز صادر کنند. اگر بیماری نیازمند اینگونه گواهی ها باشد، نمی تواند در درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک) شرکت کند.

10- میزان اطلاعات ما درباره اثرات خفیف شناختی در تنتور اپیوم (شربت تریاک) اندک است. تا زمان تکمیل یافته ها و تجارب بیشتر، از مصرف تنتور اپیوم (شربت تریاک) در افرادی که دارای مشاغل پر خطر بوده (نظیر کار در ارتفاع، کار با ماشین آلات خطرناک و حساس، رانندگان بیابانی) یا در افرادی که نیازمند هوشیاری بالا جهت فعالیت هستند، خودداری شود.

مراکزی که قادر به عرضه درمان به کمک تنتور اپیوم (شربت تریاک) هستند:
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش در چند مرکز، تاکید بر این است که تنتور اپیوم (شربت تریاک) تنها در مراکزی عرضه (اعم از سرپایی و اقامتی)   گردد که مجاز به ارائه درمان نگهدارنده بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. این مراکز می توانند در قالب امکانات و نیروی انسانی موجود خود در کنار ارائه سهمیه متادون، اقدام به پذیرش بیمار در قالب درمان با تنتور اپیوم (شربت تریاک) نیز بنمایند. با اینحال علاوه بر این شرط لازم است:

1- مرکز سابقه ارائه حداقل 1 سال درمان نگهدارنده با متادون و یا بوپرنورفین را داشته باشد.

2- طی سابقه کاری خود، لغو پروانه یا شکایت منجر به محکومیت قضایی نداشته باشد.....

 

نوشتن دیدگاه

1-تمامي نظرات بايد منطبق بر شئونات جامعه و قوانين كشور باشد.
2-استفاده از لغات ركيك و نامناسب ممنوع بوده و آي پي كاربر خاطي مسدود خواهد شد.
3-توهين و افترا به هر گروه و شخصي ممنوع مي باشد.
4-ديدگاه ها نظرات شخصي كاربران بوده و لزوما نظر مديريت سايت نمي باشد.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید