كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

با مديريت دكتر آرش رضايي

بيماري اعتياد

بيماري اعتياد

چگونه با يك بيمار مبتلا به اعتياد برخورد كنيم؟

روان درماني

روان درماني

تشكيل كلاسهاي گروه درماني با همراهي بيمار و خانواده

  • كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

    كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

  • بيماري اعتياد

    بيماري اعتياد

  • روان درماني

    روان درماني

درباره دكتر آرش رضايي

دكتر آرش رضايي

دكتر آرش رضايي

دكتر آرش رضايي متخصص درمان اعتياد به انواع مخدرها متولد سال 1356 مي باشد.

ايشان مدرك دكتراي خود را از دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1381 دريافت نمود

به دليل علاقه شخصي دكتر آرش رضايي درمان و كمك به معتادان را به عنوان رشته تخصصي خود برگزيده و سالها در جنوب كشور به خدمتگذاري به مردم پرداخته و سپس براي ادامه كارهاي خود به زادگاه خويش مراجعت نمود.

ايشان با تاسيس كلينيك ترك اعتياد مهر آيين به درمان معتادان قائم شهر و مازندران و كمك به خانواده هاي آنان همت گماشته.

اميد به توفيق روزافزون ايشان.

شما اینجا هستید: خانه دكتر آرش رضايي